img cover

Borås Djurpark

Djurparken öppnade 1962 och finns i Borås.

green Icon Medlemskap

Borås Djurpark är medlem i Europeiska djurparksföreningen (EAZA), Globala djurparksföreningen (WAZA) och Svenska Djurparksföreningen (SDF).  

Välj en djurpark som är medlem i djurparksorganisationer som europeiska EAZA eller världsorganisationen WAZA. Det är genom exempelvis EAZA som bevarandeprojekt bedrivs mellan Europas medlemsparker (så kallade EEP-projekt eller ex situ-projekt). Det innebär att djurparkspopulationen koordineras och hanteras med mål att avla så friska och välmående djur som möjligt, samtidigt som deltagande djurparker förväntas bedriva ett bra arbete ur bevarande- och djurvälfärdsperspektiv.

red Icon Hotade arter

Parken håller totalt 46 arter varav 35 är vilda djur. Parken håller 22 utrotningshotade vilda djur (cirka 48 procent) enligt IUCN:s och Artdatabankens rödlista.

orange Icon Bevarandeprojekt

Djurparken bidrar till flertalet bevarandeprojekt inom den europeiska djurparksföreningen genom att ge “mat och husrum” åt de djurindivider som ingår i projekten. Djurparken ger även finansiellt stöd till flertalet projekt i det vilda och har även gjort insatser i djurparken för att gynna pollinatörer, genom att till exempel anlägga ängsmark.  

Flera av djurparkens djurarter lever naturligt sett inte i ett nordiskt klimat, vilket under vintertid kan innebära att en betydande del av året tillbringas i mindre inomhusanläggningar. På djurparken finns bland annat elefanter, orangutanger och schimpanser. Djurarter som dessa är särskilt svåra att ge en hög djurvälfärd i djurparker. Det är inte alla djurarter som kan leva ett gott liv, i en djurparksmiljö.  Även i riktigt välskötta djurparker kan den onaturliga tillvaron i fångenskap påverka djuren negativt.  

Bevarandeprojekt och bevarandearbete är viktigt, särskilt det arbete som görs i det vilda – i djurens naturliga hem. Om du ska gå på djurpark, välj en djurpark som arbetar i stor utsträckning med bevarande och håller djur som är utrotningshotade och som dessutom kan få leva tillräckligt goda liv i djurparken. I en bra djurpark är anläggningarna framför allt byggda efter djuren som ska bo där, inte efter besökaren som vill titta eller komma nära.

green Icon Hållbarhetspolicy

Borås Djurpark är helt palmoljefri och har varit det sedan 2015.

green Icon Närkontakt

Enligt Borås Djurpark får besökarna träffa minigrisar och getter. Om djuren vill interagera med besökare finns möjlighet att klappa dem, men djuren kan när som helst välja att gå undan till flertalet vilohagar som finns i närheten som besökarna inte har tillgång till. Trots att dessa inte är vilda djur - tänk på att djuren fortfarande kan bli stressade av höga ljud och hastiga rörelser.

green Icon Nöjesfält/konserter

Borås Djurpark har varken nöjesfält eller konserter.  

Tips till besökare:

  • Välj djurparker som sätter djurens välfärd först. Det kan vara stressande för vilda djur att vara i närkontakt med främmande människor, eftersom djuren många gånger inte har någonstans att fly undan till. Närkontakt med vilda djur är inte heller helt riskfritt varken för djuret eller gästen, när det gäller skador och sjukdomar. Det är viktigt att djur i så stor utsträcknings som möjligt själva kan välja hur deras dagar ska se ut.  
  • Om besökaren inte alltid kan se alla vilda djur, är det ett gott tecken. Det innebär att djuren kan gömma sig eller gå undan.  
  • Tänk på att besökarna kliver in där vilda djur bor – titta respektfullt på avstånd.

Borås Djurpark

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Borås Djurpark

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Andra djurparker