img cover

Furuviksparken

Djurparken öppnade 1900 och finns i Furuvik.

green Icon Medlemskap

Furuviksparken är medlem i Europeiska djurparksföreningen (EAZA) och Svenska Djurparksföreningen.

Tips!
Välj en djurpark som är medlem i minst en djurparksförening, som till exempel EAZA. Det är genom exempelvis EAZA som bevarandeprojekt bedrivs mellan Europas medlemsparker (så kallade EEP-projekt eller ex situ-projekt). Det innebär att djurparkspopulationen koordineras och hanteras med mål att avla så friska och välmående djur som möjligt, samtidigt som deltagande djurparker förväntas bedriva ett bra arbete ur bevarande- och djurvälfärdsperspektiv.

orange Icon Hotade arter

Furuviksparken ger plats åt en del hotade vilda arter och lantraser. Djurparker ska i första hand framför allt fokusera sin verksamhet på hotade djurarter, både vilda djur och lantraser. Vilda djur ska inte få hållas i djurparker enbart för kommersiella syften.

Tips!
En djurpark med djurvett och etikett fokuserar på utrotningshotade vilda djur och svenska lantraser. Arter som dessutom ingår i välskötta bevarandeprojekt med mål om att släppas tillbaka i det vilda är särskilt viktigt, förutsatt att alla djurindivider får leva goda liv.

När du kliver in i en djurpark, visa respekt. Tänk på djuren som är där som kanske har en helt annan dygnsrytm än du har eller helt enkelt bara vill ha lugn och ro. Om du som besökare inte alltid kan se alla djur, är det ett gott tecken. Det kan innebära att djuren kan få gå undan eller vara ifred om dom vill.

orange Icon Bevarandeprojekt

Furuviksparken arbetar både med ex situ och in situ-bevarande, vilket innebär att djurparken både bidrar till koordinerade bevarandeprojekt med samarbetande djurparker och samtidigt stödjer vilda djur i det vilda.

Tips!
En djurpark med djurvett och etikett arbetar både med ex situ och in situ-bevarande, vilket innebär att djurparken både bidrar till koordinerade bevarandeprojekt för utrotningshotade arter, tillsammans med andra djurparker och samtidigt stödjer vilda djur i det vilda. Bevarandeprojekt och bevarandearbete är viktigt, särskilt det arbete som görs i det vilda – i djurens naturliga hem.

En gul djurvälfärdsflagga!
World Animal Protection har särskild oro för djur som delfiner, elefanter, gorillor, schimpanser och orangutanger. Det är exempel på djurarter som är oerhört svåra att ge hög djurvälfärd i fångenskap och som - även i dom bästa av djurparker kan må dåligt. Vårt kalla nordiska klimat blir en särskild utmaning för dessa djur och World Animal Protection anser inte att det är försvarbart att hålla så komplexa svårskötta arter i Sverige under rådande förhållanden. Djurparker som har dessa arter får därmed gult ljus i Djurparksguiden.

green Icon Närkontakt

Furuviksparken erbjuder inte närkontakt med vilda djur och har inga djurshower. Enligt Furuviksparken får besökarna klappa getter och får. Trots att de inte är vilda djur - tänk på att djuren fortfarande kan bli stressade av höga ljud och hastiga rörelser.

Tips!
En djurpark med djurvett och etikett sätter djurens välfärd först. Det kan vara stressande för vilda djur att vara i närkontakt med främmande människor, eftersom djuren många gånger inte har någonstans att fly undan till. Närkontakt med vilda djur är inte heller helt riskfritt varken för djuret eller gästen, när det gäller skador och sjukdomar. Det är viktigt att djur i så stor utsträcknings som möjligt själva kan välja hur deras dagar ska se ut.

red Icon Nöjesfält/konserter

Furuviksparken har både nöjesfält och konserter.

Tips!
En djurpark med djurvett och etikett sätter djurens välfärd först. Djur är inte underhållning och att använda vilda djur i föreställningar är inte förenligt med moderna djurparkers uppdrag. Höga ljud från tivoli eller konserter kan dessutom vara både störande och stressande för vilda djur.

Furuviksparken

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Andra djurparker

Se alla djurparker >