img cover

Furuviksparken

Djurparken öppnade 1900 och finns i Furuvik.

red Icon Underhållning

Djurparken erbjuder underhållning för besökarna som konserter och nöjesfält. Höga ljud, buller och oförutsägbara störningar kan vara mycket stressande för djuren i djurparken.

Tips!
En djurpark med djurvett och etikett sätter djurens välfärd först. Djur är inte underhållning och att använda vilda djur i föreställningar är inte förenligt med moderna djurparkers uppdrag. Höga ljud från tivoli eller konserter kan dessutom vara både störande och stressande för vilda djur.

green Icon Närkontakt

Djurparken tillåter inte närkontakt med vilda djur och det är en indikator på en djurvänligare djurpark. Att titta på djuren på ett respektfullt avstånd är bäst för alla – framför allt för de vilda djuren.

Tips!
En djurpark med djurvett och etikett sätter djurens välfärd först. Det kan vara stressande för vilda djur att vara i närkontakt med främmande människor, eftersom djuren många gånger inte har någonstans att fly undan till. Närkontakt med vilda djur är inte heller helt riskfritt varken för djuret eller gästen, när det gäller skador och sjukdomar. Det är viktigt att djur i så stor utsträcknings som möjligt själva kan välja hur deras dagar ska se ut.

red Icon Djurarter

  • Djurparken har till ca 50% prioriterat hotade arter och lantraser. Flertalet arter är inte anpassade till vårt nordiska klimat eller är särskilt komplexa att hålla i fångenskap som exempelvis schimpanser.
  • Djurparken har djurarter som visserligen är hotade, men mycket svåra att anpassa till ett liv i djurparker med acceptabel djurvälfärd, som exempelvis orangutanger.
  • Plus i kanten! Den här djurparken håller även flera lantraser.

Tips!
En djurpark med djurvett och etikett fokuserar på utrotningshotade vilda djur och svenska lantraser. Arter som dessutom ingår i välskötta bevarandeprojekt med mål om att släppas tillbaka i det vilda är särskilt viktigt, förutsatt att alla djurindivider får leva goda liv.

När du kliver in i en djurpark, visa respekt. Tänk på djuren som är där som kanske har en helt annan dygnsrytm än du har eller helt enkelt bara vill ha lugn och ro. Om du som besökare inte alltid kan se alla djur, är det ett gott tecken. Det kan innebära att djuren kan få gå undan eller vara ifred om dom vill.

orange Icon Bevarandearbete

Djurparken uppfyller två av de tre kraven för kriteriet Bevarandearbete:

  • Medlemskap i etablerade djurparksföreningar, vilket indikerar ett seriöst koordineringsarbete för att stärka djurens välfärd.
  • Tydligt fokus på att även stödja bevarandearbete i det vilda.

Tips!
En djurpark med djurvett och etikett arbetar både med ex situ och in situ-bevarande, vilket innebär att djurparken både bidrar till koordinerade bevarandeprojekt för utrotningshotade arter, tillsammans med andra djurparker och samtidigt stödjer vilda djur i det vilda. Bevarandeprojekt och bevarandearbete är viktigt, särskilt det arbete som görs i det vilda – i djurens naturliga hem.

Furuviksparken

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Andra djurparker

Se alla djurparker >