img cover

Gotlands Djurpark

Djurparken öppnade 2014 och finns på Gotland.

red Icon Medlemskap

Djurparken är inte medlem i varken Europeiska djurparksföreningen (EAZA), Globala djurparksföreningen (WAZA) eller Svenska Djurparksföreningen.

Tips!
Välj en djurpark som är medlem i minst en djurparksförening, som till exempel EAZA. Det är genom exempelvis EAZA som bevarandeprojekt bedrivs mellan Europas medlemsparker (så kallade EEP-projekt eller ex situ-projekt). Det innebär att djurparkspopulationen koordineras och hanteras med mål att avla så friska och välmående djur som möjligt, samtidigt som deltagande djurparker förväntas bedriva ett bra arbete ur bevarande- och djurvälfärdsperspektiv.

red Icon Hotade arter

Enligt Gotlands Djurpark, håller inte parken några utrotningshotade djur.

Tips!
En djurpark med djurvett och etikett fokuserar på utrotningshotade vilda djur och svenska lantraser. Arter som dessutom ingår i välskötta bevarandeprojekt med mål om att släppas tillbaka i det vilda är särskilt viktigt, förutsatt att alla djurindivider får leva goda liv.

När du kliver in i en djurpark, visa respekt. Tänk på djuren som är där som kanske har en helt annan dygnsrytm än du har eller helt enkelt bara vill ha lugn och ro. Om du som besökare inte alltid kan se alla djur, är det ett gott tecken. Det kan innebära att djuren kan få gå undan eller vara ifred om dom vill.

red Icon Bevarandeprojekt

Gotlands Djurpark arbetar inte med bevarandearbete.

Tips!
En djurpark med djurvett och etikett arbetar både med ex situ och in situ-bevarande, vilket innebär att djurparken både bidrar till koordinerade bevarandeprojekt för utrotningshotade arter, tillsammans med andra djurparker och samtidigt stödjer vilda djur i det vilda. Bevarandeprojekt och bevarandearbete är viktigt, särskilt det arbete som görs i det vilda – i djurens naturliga hem.

green Icon Närkontakt

Gotlands Djurpark erbjuder inte närkontakt med vilda djur och har inga djurshower. Enligt Gotlands Djurpark får besökarna klappa bland annat åsnor, vattenbufflar, getter och minigrisar. Trots att dessa inte är vilda djur - tänk på att djuren fortfarande kan bli stressade av höga ljud och hastiga rörelser.

Tips!
En djurpark med djurvett och etikett sätter djurens välfärd först. Det kan vara stressande för vilda djur att vara i närkontakt med främmande människor, eftersom djuren många gånger inte har någonstans att fly undan till. Närkontakt med vilda djur är inte heller helt riskfritt varken för djuret eller gästen, när det gäller skador och sjukdomar. Det är viktigt att djur i så stor utsträcknings som möjligt själva kan välja hur deras dagar ska se ut.

green Icon Nöjesfält/konserter

Enligt parkens hemsida erbjuds varken nöjesfält, shower med vilda djur eller konserter.

Tips!
En djurpark med djurvett och etikett sätter djurens välfärd först. Djur är inte underhållning och att använda vilda djur i föreställningar är inte förenligt med moderna djurparkers uppdrag. Höga ljud från tivoli eller konserter kan dessutom vara både störande och stressande för vilda djur.


Gotlands Djurpark

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Andra djurparker

Se alla djurparker >