img cover

Gotlands Djurpark

Djurparken öppnade 2014 och finns på Gotland.

green Icon Underhållning

Djurparken erbjuder inte underhållning för besökarna som konserter och nöjesfält och använder inte vilda djur i föreställningar. En djurpark bör i mesta möjliga mån anpassa djurparken efter djuren som bor där och underhållning får aldrig ske på djurs bekostnad.

Tips!
En djurpark med djurvett och etikett sätter djurens välfärd först. Djur är inte underhållning och att använda vilda djur i föreställningar är inte förenligt med moderna djurparkers uppdrag. Höga ljud från tivoli eller konserter kan dessutom vara både störande och stressande för vilda djur.

green Icon Närkontakt

Djurparken tillåter inte närkontakt med vilda djur och det är en indikator på en djurvänligare djurpark. Att titta på djuren på ett respektfullt avstånd är bäst för alla – framför allt för de vilda djuren.

Tips!
En djurpark med djurvett och etikett sätter djurens välfärd först. Det kan vara stressande för vilda djur att vara i närkontakt med främmande människor, eftersom djuren många gånger inte har någonstans att fly undan till. Närkontakt med vilda djur är inte heller helt riskfritt varken för djuret eller gästen, när det gäller skador och sjukdomar. Det är viktigt att djur i så stor utsträcknings som möjligt själva kan välja hur deras dagar ska se ut.

red Icon Djurarter

Djurparken uppfyller inte kraven för kriteriet Djurarter.

Tips!
En djurpark med djurvett och etikett fokuserar på utrotningshotade vilda djur och svenska lantraser. Arter som dessutom ingår i välskötta bevarandeprojekt med mål om att släppas tillbaka i det vilda är särskilt viktigt, förutsatt att alla djurindivider får leva goda liv.

När du kliver in i en djurpark, visa respekt. Tänk på djuren som är där som kanske har en helt annan dygnsrytm än du har eller helt enkelt bara vill ha lugn och ro. Om du som besökare inte alltid kan se alla djur, är det ett gott tecken. Det kan innebära att djuren kan få gå undan eller vara ifred om dom vill.

red Icon Bevarandearbete

Djurparken uppfyller inte kraven för kriteriet Bevarandearbete.

Tips!
En djurpark med djurvett och etikett arbetar både med ex situ och in situ-bevarande, vilket innebär att djurparken både bidrar till koordinerade bevarandeprojekt för utrotningshotade arter, tillsammans med andra djurparker och samtidigt stödjer vilda djur i det vilda. Bevarandeprojekt och bevarandearbete är viktigt, särskilt det arbete som görs i det vilda – i djurens naturliga hem.

Gotlands Djurpark

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Andra djurparker

Se alla djurparker >