img cover

Gotlands Djurpark

Djurparken öppnade 2014 och finns på Gotland.

red Icon Medlemskap

Djurparken är inte medlem i varken Europeiska djurparksföreningen (EAZA), Globala djurparksföreningen (WAZA) eller Svenska Djurparksföreningen.  

Välj en djurpark som är medlem i djurparksorganisationer som europeiska EAZA eller världsorganisationen WAZA. Det är genom exempelvis EAZA som bevarandeprojekt bedrivs mellan Europas medlemsparker (så kallade EEP-projekt eller ex situ-projekt). Det innebär att djurparkspopulationen koordineras och hanteras med mål att avla så friska och välmående djur som möjligt, samtidigt som deltagande djurparker förväntas bedriva ett bra arbete ur bevarande- och djurvälfärdsperspektiv.

red Icon Hotade arter

Enligt Gotlands Djurpark, håller inte parken några utrotningshotade djur.

red Icon Bevarandeprojekt

Gotlands Djurpark arbetar inte med bevarandearbete.

Bevarandeprojekt och bevarandearbete är viktigt, särskilt det arbete som görs i det vilda – i djurens naturliga hem. Om du ska gå på djurpark, välj en djurpark som arbetar i stor utsträckning med bevarande och håller djur som är utrotningshotade och som dessutom kan få leva tillräckligt goda liv i djurparken. I en bra djurpark är anläggningarna framför allt byggda efter djuren som ska bo där, inte efter besökaren som vill titta eller komma nära.

grey Icon Hållbarhetspolicy

Gotlands Djurpark har inte besvarat vår fråga om hållbarhetspolicy och användning av palmolja, och ingen information hittas på parkens hemsida.

green Icon Närkontakt

Parken erbjuder ingen närkontakt med vilda djur. Enligt Gotlands Djurpark får besökarna klappa bland annat åsnor, vattenbufflar, getter och minigrisar. Trots att dessa inte är vilda djur - tänk på att djuren fortfarande kan bli stressade av höga ljud och hastiga rörelser.

green Icon Nöjesfält/konserter

Enligt parkens hemsida erbjuds varken konserter eller nöjesfält.  

Tips till besökare:  

  • Välj djurparker som sätter djurens välfärd först. Det kan vara stressande för vilda djur att vara i närkontakt med främmande människor, eftersom djuren många gånger inte har någonstans att fly undan till. Närkontakt med vilda djur är inte heller helt riskfritt varken för djuret eller gästen, när det gäller skador och sjukdomar. Det är viktigt att djur i så stor utsträcknings som möjligt själva kan välja hur deras dagar ska se ut.  
  • Om besökaren inte alltid kan se alla vilda djur, är det ett gott tecken. Det innebär att djuren kan gömma sig eller gå undan.  
  • Tänk på att besökarna kliver in där vilda djur bor – titta respektfullt på avstånd.Gotlands Djurpark

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Gotlands Djurpark

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Andra djurparker