img cover

Järvzoo

Djurparken öppnade 1991 och finns i Järvsö.

green Icon Medlemskap

Järvzoo är medlem i Europeiska djurparksföreningen (EAZA) och Svenska Djurparksföreningen.  

Välj en djurpark som är medlem i djurparksorganisationer som europeiska EAZA eller världsorganisationen WAZA. Det är genom exempelvis EAZA som bevarandeprojekt bedrivs mellan Europas medlemsparker (så kallade EEP-projekt eller ex situ-projekt). Det innebär att djurparkspopulationen koordineras och hanteras med mål att avla så friska och välmående djur som möjligt, samtidigt som deltagande djurparker förväntas bedriva ett bra arbete ur bevarande- och djurvälfärdsperspektiv.

green Icon Hotade arter

Djurparken håller totalt 20 arter varav 19 är vilda djur. Parken håller 13 utrotningshotade vilda djur (cirka 65 procent) enligt IUCN:s och Artdatabankens rödlista. Utöver vilda, hotade djurarter finns också ett flertal svenska lantraser.

green Icon Bevarandeprojekt

Järvzoo arbetar både med ex situ och in situ-stöd, vilket innebär att djurparken både håller djurindivider som ingår i europeiska bevarandeprojekt och samtidigt bidrar djurparken till bevarandearbete i det vilda genom avel och utsättning (både nutida och framtida utsättningar) av ett antal nordiska arter. Djuren i djurparken är nordiska arter eller anpassade till nordiskt klimat.

Bevarandeprojekt och bevarandearbete är viktigt, särskilt det arbete som görs i det vilda – i djurens naturliga hem. Om du ska gå på djurpark, välj en djurpark som arbetar i stor utsträckning med bevarande och håller djur som är utrotningshotade och som dessutom kan få leva tillräckligt goda liv i djurparken. I en bra djurpark är anläggningarna framför allt byggda efter djuren som ska bo där, inte efter besökaren som vill titta eller komma nära.

orange Icon Hållbarhetspolicy

Vid fråga om användning av palmolja uppger parken att den strävar efter att använda hållbar palmolja.

green Icon Närkontakt

Järvzoo tillåter inte närkontakt med vilda djur och de har inga shower. Ibland kan besökare få klappa kaniner och får. Trots att dessa inte är vilda djur - tänk på att djuren fortfarande kan bli stressade av höga ljud och hastiga rörelser.

green Icon Nöjesfält/konserter

Järvzoo har varken nöjesfält eller konserter i anslutning till parken.  

Tips till besökare:

  • Välj djurparker som sätter djurens välfärd först. Det kan vara stressande för vilda djur att vara i närkontakt med främmande människor, eftersom djuren många gånger inte har någonstans att fly undan till. Närkontakt med vilda djur är inte heller helt riskfritt varken för djuret eller gästen, när det gäller skador och sjukdomar. Det är viktigt att djur i så stor utsträcknings som möjligt själva kan välja hur deras dagar ska se ut.  
  • Om besökaren inte alltid kan se alla vilda djur, är det ett gott tecken. Det innebär att djuren kan gömma sig eller gå undan.  
  • Tänk på att besökarna kliver in där vilda djur bor – titta respektfullt på avstånd.

Järvzoo

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Järvzoo

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Andra djurparker