img cover

Junsele Djurpark

Junsele Djurpark startade i liten skala i början av 1960-talet och finns i Junsele.

Junsele Djurpark har inte besvarat våra frågor, så vår presentation utgår från information från parkens hemsida.  

red Icon Medlemskap

Djurparken är inte medlem i varken Europeiska djurparksföreningen (EAZA), Globala djurparksföreningen (WAZA) eller Svenska Djurparksföreningen.  

Välj en djurpark som är medlem i djurparksorganisationer som europeiska EAZA eller världsorganisationen WAZA. Det är genom exempelvis EAZA som bevarandeprojekt bedrivs mellan Europas medlemsparker (så kallade EEP-projekt eller ex situ-projekt). Det innebär att djurparkspopulationen koordineras och hanteras med mål att avla så friska och välmående djur som möjligt, samtidigt som deltagande djurparker förväntas bedriva ett bra arbete ur bevarande- och djurvälfärdsperspektiv.

orange Icon Hotade arter

Parken har inte besvarat vår fråga om hotade arter. Enligt parkens hemsida, finns 19 arter varav 9 djur är vilda. Parken håller cirka 50 procent utrotningshotade vilda djur enligt IUCN:s och Artdatabankens rödlista.  

red Icon Bevarandeprojekt

Junsele Djurpark har inte besvarat vår fråga om bevarandearbete. På parkens hemsida nämns inga bevarandeprojekt och djurparken är inte heller medlem i någon djurparksförening, varken global, europeisk eller nationell.  

Junsele Djurpark är den enda parken i Sverige som håller vita tigrar. World Animal Protection tycker att tigrar hör hemma i det vilda. Om tigrar ska hållas i djurparker, så ska djuren ingå i organiserade djurparkers avelsprogram och få rejäla anläggningar som är specialdesignade för den aktuella arten. Vita tigrar ingår inte i någon form av bevarandearbete och är dessutom ofta kraftigt inavlade. Det enda rimliga Junsele kan göra är att upphöra med eventuell avel och låta tigrarna leva färdigt sina liv, för att därefter sluta hålla tigrar eller ta sig an tigrar ifrån det europeiska bevarandeprojektet för amurtiger.

Bevarandeprojekt och bevarandearbete är viktigt, särskilt det arbete som görs i det vilda – i djurens naturliga hem. Om du ska gå på djurpark, välj en djurpark som arbetar i stor utsträckning med bevarande och håller djur som är utrotningshotade och som dessutom kan få leva tillräckligt goda liv i djurparken. I en bra djurpark är anläggningarna framför allt byggda efter djuren som ska bo där, inte efter besökaren som vill titta eller komma nära.

grey Icon Hållbarhetspolicy

Junsele Djurpark har inte besvarat vår fråga om arbete för hållbarhet, och ingen information hittas på parkens hemsida.

red Icon Närkontakt

Enligt parkens hemsida, tillåts besökarna att gå in till många av djuren och komma riktigt nära dem.  

Undvik närkontakt med vilda djur - djuren kan känna sig trängda och stressade av människor som kommer för nära. Vid stress kan även djuren bitas, eller vid matning råka bitas.

red Icon Nöjesfält/konserter

Enligt parkens hemsida hålls konserter på området.

Tips till besökare:  

  • Välj djurparker som sätter djurens välfärd först. Det kan vara stressande för vilda djur att vara i närkontakt med främmande människor, eftersom djuren många gånger inte har någonstans att fly undan till. Närkontakt med vilda djur är inte heller helt riskfritt varken för djuret eller gästen, när det gäller skador och sjukdomar. Det är viktigt att djur i så stor utsträcknings som möjligt själva kan välja hur deras dagar ska se ut.  
  • Om besökaren inte alltid kan se alla vilda djur, är det ett gott tecken. Det innebär att djuren kan gömma sig eller gå undan.  
  • Tänk på att besökarna kliver in där vilda djur bor – titta respektfullt på avstånd.

Junsele Djurpark

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Junsele Djurpark

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Andra djurparker