img cover

Kolmårdens Djurpark

Djurparken öppnade 1965 och finns i Norrköpings kommun.

green Icon Medlemskap

Kolmårdens Djurpark är medlem i Europeiska djurparksföreningen (EAZA), Globala djurparksföreningen (WAZA) och Svenska Djurparksföreningen.  

Välj en djurpark som är medlem i djurparksorganisationer som europeiska EAZA eller världsorganisationen WAZA. Det är genom exempelvis EAZA som bevarandeprojekt bedrivs mellan Europas medlemsparker (så kallade EEP-projekt eller ex situ-projekt). Det innebär att djurparkspopulationen koordineras och hanteras med mål att avla så friska och välmående djur som möjligt, samtidigt som deltagande djurparker förväntas bedriva ett bra arbete ur bevarande- och djurvälfärdsperspektiv.

orange Icon Hotade arter

Djurparken håller totalt 57 arter varav 53 är vilda djur. Parken håller 29 utrotningshotade vilda djur (cirka 50 procent) enligt IUCN:s och Artdatabankens rödlista. Djurparken har även lantraser.  

orange Icon Bevarandeprojekt

Parken arbetar både med ex situ och in situ-stöd, vilket innebär att djurparken ger “mat och husrum” åt djurindivider som ingår i europeiska djurparksföreningens bevarandeprojekt och samtidigt bidrar till bevarandearbete i det vilda genom finansiella bidrag till flera olika projekt via stiftelsen Kolmården Foundation.  

Flera av djurparkens djurarter lever naturligt inte i ett nordiskt klimat, vilket under vintertid kan innebära att en betydande del av året tillbringas i mindre inomhusanläggningar. I djurparken finns bland annat delfiner, elefanter, gorillor och schimpanser. Djurarter som dessa är särskilt svåra att ge en hög djurvälfärd i djurparker. Det är inte alla djurarter som kan leva ett gott liv i en djurparksmiljö. Även i riktigt välskötta djurparker kan den onaturliga miljön i fångenskap påverka djuren negativt.  

Bevarandeprojekt och bevarandearbete är viktigt, särskilt det arbete som görs i det vilda – i djurens naturliga hem. Om du ska gå på djurpark, välj en djurpark som arbetar i stor utsträckning med bevarande och håller djur som är utrotningshotade och som dessutom kan få leva tillräckligt goda liv i djurparken. I en bra djurpark är anläggningarna framför allt byggda efter djuren som ska bo där, inte efter besökaren som vill titta eller komma nära.

green Icon Hållbarhetspolicy

Vid fråga om användning av palmolja uppger parken att den väljer RSPO-certifierad palmolja. RPSO-certifiering innebär att palmoljan kommer från långsiktigt hållbara plantager som uppfyller hårda krav på både social och ekologisk hållbarhet.

red Icon Närkontakt

Enligt Kolmårdens Djurpark erbjuds specialvisningar med nära-djur-upplevelser, där besökarna får följa med djurvårdare. Vissa av djuren får besökarna också röra vid om tillfälle ges, exempelvis kabybara och noshörning, och även mata vilda djur under parkens specialvisningar. Besökarna kan boka specialvisningar av delfin, tiger, lejon och elefant och då kommer de lite närmare djuren än vanliga gäster.  

Undvik närkontakt med vilda djur - djuren kan känna sig trängda och stressade av människor som kommer för nära. Vid stress kan även djuren bitas, eller vid matning råka bitas. Specialvisningar eller djurvårdaruppdrag behöver nödvändigtvis inte vara dåligt för djuren. Det bästa är om besökaren håller sig på respektfullt avstånd.

red Icon Delfinshow

Djurparken har delfinshower. Eftersom flasknosdelfinen inte är utrotningshotad, finns delfinerna på Kolmårdens djurpark för människors nöjes skull och inte för artbevarande. Dansande delfiner i en högljudd show behöver inte finnas för djurens egen skull. Delfinerna kan få stimulans genom annan miljöberikning i stället för att uppträda inför publik.  

World Animal Protection anser att shower med vilda djur som delfiner inte är förenligt med moderna djurparkers uppdrag och riskerar att både påverka djurens välfärd negativt samtidigt som de riskerar att leda till en ökad efterfrågan på närkontakt med vilda djur även långt utanför djurparkens grindar. Uppmana gärna Parks & Resorts, Kolmårdens djurparks ägare, att omedelbart ge delfinerna semester så att de slipper delta i shower, genom att skriva under vår namninsamling.

orange Icon Nöjesfält/konserter

I anslutning till djurparken finns nöjesparken. Parken har inga konserter.  

Både nöjesfält och konserter kan innebära störande och stressande ljud för vilda djur. Kolmårdens Djurpark uppger att den gör regelbundna utvärderingar av djurens välfärd vid nya aktiviteter eller attraktioner i parken, i anslutning till djurens miljö, genom att bland annat observera djurens beteende.  

Tips till besökare:

  • Välj djurparker som sätter djurens välfärd först. Det kan vara stressande för vilda djur att vara i närkontakt med främmande människor, eftersom djuren många gånger inte har någonstans att fly undan till. Närkontakt med vilda djur är inte heller helt riskfritt varken för djuret eller gästen, när det gäller skador och sjukdomar. Det är viktigt att djur i så stor utsträcknings som möjligt själva kan välja hur deras dagar ska se ut.  
  • Om besökaren inte alltid kan se alla vilda djur, är det ett gott tecken. Det innebär att djuren kan gömma sig eller gå undan.  
  • Tänk på att besökarna kliver in där vilda djur bor – titta respektfullt på avstånd.

Kolmårdens Djurpark

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Kolmårdens Djurpark

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Andra djurparker