img cover

Lycksele Djurpark

Djurparken öppnade 1959 och finns i Lycksele.

green Icon Medlemskap

Lycksele Djurpark är medlem i Europeiska djurparksföreningen (EAZA) och Svenska Djurparksföreningen.  

Välj en djurpark som är medlem i djurparksorganisationer som europeiska EAZA eller världsorganisationen WAZA. Det är genom exempelvis EAZA som bevarandeprojekt bedrivs mellan Europas medlemsparker (så kallade EEP-projekt eller ex situ-projekt). Det innebär att djurparkspopulationen koordineras och hanteras med mål att avla så friska och välmående djur som möjligt, samtidigt som deltagande djurparker förväntas bedriva ett bra arbete ur bevarande- och djurvälfärdsperspektiv.

red Icon Hotade arter

Parken håller totalt 23 arter varav 16 är vilda djur. Parken håller 9 utrotningshotade vilda djur (cirka 39 procent enligt IUCN:s och Artdatabankens rödlista. Djurparken håller även en lantras.  

orange Icon Bevarandeprojekt

På svar på frågor från oss har djurparken svarat att den har 9 arter som ingår i bevarandeprojekt. Det innebär att djurparken ger “mat och husrum” åt djurindivider som ingår i ett europeiskt bevarandeprojekt via EAZA och deltar därmed i bevarandeprojekten.

Djurparken arbetar ännu inte i någon större utsträckning med in situ-stöd men, tillsammans med andra aktörer arbetar Lycksele djurpark för att starta ett åtgärdsprogram för myskoxe i Sverige – nationellt eller lokalt. Djurparken planerar även för att bidra till bevarande av berguv nationellt.  

Bevarandeprojekt och bevarandearbete är viktigt, särskilt det arbete som görs i det vilda – i djurens naturliga hem. Om du ska gå på djurpark, välj en djurpark som arbetar i stor utsträckning med bevarande och håller djur som är utrotningshotade och som dessutom kan få leva tillräckligt goda liv i djurparken. I en bra djurpark är anläggningarna framför allt byggda efter djuren som ska bo där, inte efter besökaren som vill titta eller komma nära.

red Icon Hållbarhetspolicy

Vid fråga om användning av palmolja uppger parken att diskussion om det pågår.  

green Icon Närkontakt

Enligt Lyckseles Djurpark får besökarna endast klappa getter, kaniner, höns, grisar, marsvin, get och häst. Trots att dessa inte är vilda djur - tänk på att djuren fortfarande kan bli stressade av höga ljud och hastiga rörelser.

green Icon Nöjesfält/konserter

Parken uppger att ett litet tivoli finns i separat område, men att ingen musik spelas.  

Tips till besökare:

  • Välj djurparker som sätter djurens välfärd först. Det kan vara stressande för vilda djur att vara i närkontakt med främmande människor, eftersom djuren många gånger inte har någonstans att fly undan till. Närkontakt med vilda djur är inte heller helt riskfritt varken för djuret eller gästen, när det gäller skador och sjukdomar. Det är viktigt att djur i så stor utsträcknings som möjligt själva kan välja hur deras dagar ska se ut.  
  • Om besökaren inte alltid kan se alla vilda djur, är det ett gott tecken. Det innebär att djuren kan gömma sig eller gå undan.  
  • Tänk på att besökarna kliver in där vilda djur bor – titta respektfullt på avstånd.

Lycksele Djurpark

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Lycksele Djurpark

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Andra djurparker