img cover

Malmö Reptilcenter

Anläggningen öppnade 1983 och finns i Malmö.

Malmö Reptilcenter har inte besvarat våra frågor, så vår presentation utgår från information på anläggningens hemsida.  

red Icon Medlemskap

Malmö Reptilcenter är inte medlem i varken Europeiska djurparksföreningen (EAZA), Globala djurparksföreningen (WAZA) eller Svenska Djurparksföreningen.  

Välj en djurpark som är medlem i djurparksorganisationer som europeiska EAZA eller världsorganisationen WAZA. Det är genom exempelvis EAZA som bevarandeprojekt bedrivs mellan Europas medlemsparker (så kallade EEP-projekt eller ex situ-projekt). Det innebär att djurparkspopulationen koordineras och hanteras med mål att avla så friska och välmående djur som möjligt, samtidigt som deltagande djurparker förväntas bedriva ett bra arbete ur bevarande- och djurvälfärdsperspektiv.

grey Icon Hotade arter

Anläggningen har inte besvarat vår fråga om hotade arter. Det går inte att hitta hur många arter och vilka som anläggningen håller utifrån hemsidan.  

grey Icon Bevarandeprojekt

Malmö Reptilcenter har inte besvarat vår fråga om bevarandearbete, och ingen information hittas på hemsidan.  

Bevarandeprojekt och bevarandearbete är viktigt, särskilt det arbete som görs i det vilda – i djurens naturliga hem. Om du ska gå på djurpark, välj en djurpark som arbetar i stor utsträckning med bevarande och håller djur som är utrotningshotade och som dessutom kan få leva tillräckligt goda liv i djurparken. I en bra djurpark är anläggningarna framför allt byggda efter djuren som ska bo där, inte efter besökaren som vill titta eller komma nära.

grey Icon Hållbarhetspolicy

Malmö Reptilcenter har inte besvarat vår fråga om arbete för hållbarhet, och ingen information hittas på hemsidan.

red Icon Närkontakt (rött)

Enligt besökarnas omdömen efter ett besök, får de bland annat klappa stora ödlor och pytonorm.  

Undvik närkontakt med vilda djur - djuren kan känna sig trängda och stressade av människor som kommer för nära. Vid stress kan även djuren bitas, eller vid matning råka bitas.

red Icon Nöjesfält/konserter

Enligt anläggningens hemsida erbjuder den varken konserter eller nöjesfält. Malmö Reptilcenter är beläget i Folkets Park, Malmö, som ibland anordnar stora konserter med hög volym. Malmö reptilcenter ligger nära den stora konsertscenen.  

Tips till besökare:  

  • Välj djurparker som sätter djurens välfärd först. Det kan vara stressande för vilda djur att vara i närkontakt med främmande människor, eftersom djuren många gånger inte har någonstans att fly undan till. Närkontakt med vilda djur är inte heller helt riskfritt varken för djuret eller gästen, när det gäller skador och sjukdomar. Det är viktigt att djur i så stor utsträcknings som möjligt själva kan välja hur deras dagar ska se ut.  
  • Om besökaren inte alltid kan se alla vilda djur, är det ett gott tecken. Det innebär att djuren kan gömma sig eller gå undan.  
  • Tänk på att besökarna kliver in där vilda djur bor – titta respektfullt på avstånd.Malmö Reptilcenter

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Malmö Reptilcenter

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Andra djurparker