img cover

Orsa Rovdjurspark

Djurparken öppnade 1986 och finns i Orsa.

green Icon Medlemskap

Orsa Rovdjurspark är medlem i Europeiska djurparksföreningen (EAZA) och Svenska Djurparksföreningen.  

Välj en djurpark som är medlem i djurparksorganisationer som europeiska EAZA eller världsorganisationen WAZA. Det är genom exempelvis EAZA som bevarandeprojekt bedrivs mellan Europas medlemsparker (så kallade EEP-projekt eller ex situ-projekt). Det innebär att djurparkspopulationen koordineras och hanteras med mål att avla så friska och välmående djur som möjligt, samtidigt som deltagande djurparker förväntas bedriva ett bra arbete ur bevarande- och djurvälfärdsperspektiv.

green Icon Hotade arter

Parken håller 10 vilda arter varav 9 (90 procent) är utrotningshotade enligt IUCN:s och Artdatabankens rödlista.  

green Icon Bevarandeprojekt

Djurparken arbetar både med ex situ och in situ-stöd, vilket innebär att 8 av 10 befintliga djurarter ingår i Europeiska djurparksföreningens bevarandeprojekt och djurparken bidrar till bevarandearbete i det vilda genom att stödja ett antal fältprojekt, både nationella och globala. Djuren i djurparken är nordiska arter eller anpassade till nordiskt klimat.

Bevarandeprojekt och bevarandearbete är viktigt, särskilt det arbete som görs i det vilda – i djurens naturliga hem. Om du ska gå på djurpark, välj en djurpark som arbetar i stor utsträckning med bevarande och håller djur som är utrotningshotade och som dessutom kan få leva tillräckligt goda liv i djurparken. I en bra djurpark är anläggningarna framför allt byggda efter djuren som ska bo där, inte efter besökaren som vill titta eller komma nära.

red Icon Hållbarhetspolicy

Vid fråga om användning av palmolja uppger parken att den inte utgår från någon hållbarhetspolicy.  

green Icon Närkontakt

Orsa Rovdjurspark tillåter inte närkontakt med vilda djur och de har inga shower.

green Icon Nöjesfält/konserter

Orsa Rovdjurspark har varken nöjesfält eller konserter i anslutning till parken.

Tips till besökare:

  • Välj djurparker som sätter djurens välfärd först. Det kan vara stressande för vilda djur att vara i närkontakt med främmande människor, eftersom djuren många gånger inte har någonstans att fly undan till. Närkontakt med vilda djur är inte heller helt riskfritt varken för djuret eller gästen, när det gäller skador och sjukdomar. Det är viktigt att djur i så stor utsträcknings som möjligt själva kan välja hur deras dagar ska se ut.  
  • Om besökaren inte alltid kan se alla vilda djur, är det ett gott tecken. Det innebär att djuren kan gömma sig eller gå undan.  
  • Tänk på att besökarna kliver in där vilda djur bor – titta respektfullt på avstånd.Orsa Rovdjurspark

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Orsa Rovdjurspark

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Andra djurparker