img cover

Parken Zoo

Djurparken öppnade 1950 och finns i Eskilstuna.

green Icon Medlemskap

Parken Zoo är medlem i Europeiska djurparksföreningen (EAZA).  

Välj en djurpark som är medlem i djurparksorganisationer som europeiska EAZA eller världsorganisationen WAZA. Det är genom exempelvis EAZA som bevarandeprojekt bedrivs mellan Europas medlemsparker (så kallade EEP-projekt eller ex situ-projekt). Det innebär att djurparkspopulationen koordineras och hanteras med mål att avla så friska och välmående djur som möjligt, samtidigt som deltagande djurparker förväntas bedriva ett bra arbete ur bevarande- och djurvälfärdsperspektiv.

orange Icon Hotade arter

Parken håller totalt 63 arter, varav 56 är vilda djur. Parken håller 32 utrotningshotade vilda djur (cirka 50 procent) enligt IUCN:s och Artdatabankens rödlista.

green Icon Bevarandeprojekt

Djurparken har 32 arter som ingår i bevarandeprojekt. Det innebär att djurparken ger “mat och husrum” åt djurindivider som ingår i ett europeiskt bevarandeprojekt via EAZA. Men, flera av djurparkens djurarter lever inte naturligt i ett nordiskt klimat. Det kan medföra att en betydande del av året tillbringas i mindre inomhusanläggningar.  

Djurparken bidrar till in situ-bevarande, det vill säga bevarandearbete i det vilda. Det innebär att Parken Zoo ger en mindre summa pengar i bidrag till projekt där djur återförs till det vilda eller får hjälp på andra sätt. Parken har på fråga från oss angett att djur inte återintroduceras i det vilda från Parken Zoo.​  

Bevarandeprojekt och bevarandearbete är viktigt, särskilt det arbete som görs i det vilda – i djurens naturliga hem. Om du ska gå på djurpark, välj en djurpark som i stor utsträckning arbetar med bevarande och håller djur som är utrotningshotade och som dessutom kan få leva tillräckligt goda liv i djurparken. I en bra djurpark är anläggningarna framför allt byggda efter djuren som ska bo där, inte efter besökaren som vill titta eller komma nära.  

orange Icon Hållbarhetspolicy

Vid fråga om användning av palmolja uppger parken att den utgår från sin miljöpolicy, som i så stor utsträckning som möjligt ser till att produkter som beställs in från leverantörer är palmoljefria. På samtliga restauranger serveras vegansk och vegetarisk mat. Kötten är lokalt producerat eller från Sverige.  

red Icon Närkontakt

Enligt sin hemsida erbjuder Parken Zoo specialvisningar med nära-djur-upplevelser men nämner inte vilka djur det gäller. I svar på vår fråga om parken erbjuder närkontakt med vilda djur, är svaret att parken inte erbjuder det.  

Undvik närkontakt med vilda djur - djuren kan känna sig trängda och stressade av människor som kommer för nära. Vid stress kan djuren även bitas, eller vid matning råka bitas. Specialvisningar eller djurvårdaruppdrag behöver inte nödvändigtvis vara dåligt för djuren. Det bästa är om besökaren håller sig på respektfullt avstånd.

red Icon Nöjesfält/konserter

I direkt anslutning till djurparken finns nöjesparken. Parken uppger att den har gjort ljudmätningar på nöjesparken och vid normal drift inte ser några beteendestörningar hos djuren. Parken har även konserter.  

Både nöjesfält och i synnerhet konserter kan innebära höga, störande och stressande ljud för vilda djur.  

Tips till besökare:

  • Välj djurparker som sätter djurens välfärd först. Det kan vara stressande för vilda djur att vara i närkontakt med främmande människor, eftersom djuren många gånger inte har någonstans att fly undan till. Närkontakt med vilda djur är inte heller helt riskfritt varken för djuret eller gästen, när det gäller skador och sjukdomar. Det är viktigt att djur i så stor utsträckning som möjligt själva kan välja hur deras dagar ska se ut.  
  • Om besökaren inte alltid kan se alla vilda djur, är det ett gott tecken. Det innebär att djuren kan gömma sig eller gå undan.  
  • Tänk på att besökarna kliver in där vilda djur bor – titta respektfullt på avstånd.  

Parken Zoo

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Parken Zoo

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Andra djurparker