img cover

Skansen-Akvariet

Djurparken öppnade 1978 och finns i Stockholm.

green Icon Medlemskap

Skansen-Akvariet är medlem i Europeiska djurparksföreningen (EAZA och Globala djurparksföreningen (WAZA).  

Välj en djurpark som är medlem i djurparksorganisationer som europeiska EAZA eller världsorganisationen WAZA. Det är genom exempelvis EAZA som bevarandeprojekt bedrivs mellan Europas medlemsparker (så kallade EEP-projekt eller ex situ-projekt). Det innebär att djurparkspopulationen koordineras och hanteras med mål att avla så friska och välmående djur som möjligt, samtidigt som deltagande djurparker förväntas bedriva ett bra arbete ur bevarande- och djurvälfärdsperspektiv.

red Icon Hotade arter

Parken håller totalt 122 arter varav samtliga är vilda djur. Av parkens alla vilda djur är minst 28 utrotningshotade (18 procent) enligt IUCN:s och Artdatabankens rödlista.  

Djurparken håller även flertalet vilda djurarter som ännu inte är bedömda i IUCN Redlist, vilket innebär att deras hotstatus är okänd.  

orange Icon Bevarandeprojekt

Djurparken bidrar till ex situ-bevarande genom att “ge mat och husrum” åt de djurindivider som ingår i Europeiska djurparksföreningens projekt.  

Bevarandeprojekt och bevarandearbete är viktigt, särskilt det arbete som görs i det vilda – i djurens naturliga hem. Om du ska gå på djurpark, välj en djurpark som arbetar i stor utsträckning med bevarande och håller djur som är utrotningshotade och som dessutom kan få leva tillräckligt goda liv i djurparken. I en bra djurpark är anläggningarna framför allt byggda efter djuren som ska bo där, inte efter besökaren som vill titta eller komma nära.

green Icon Hållbarhetspolicy

Vid fråga om användning av palmolja uppger parken att den väljer certifierad palmolja eller ingen palmolja alls.  

red Icon Närkontakt

Enligt Skansen-Akvariet får besökarna komma i närkontakt med vilda djur i parkens klapp- och kramhörna. Där kan de få klappa spindlar och ormar. Det finns även möjlighet att mata surikater, titiapor, dvärgsilkesapor, sengångare, rockor och blåsfiskar.  

Undvik närkontakt med vilda djur - djuren kan känna sig trängda och stressade av människor som kommer för nära. Vid stress kan även djuren bitas, eller vid matning råka bitas.

red Icon Nöjesfält/konserter

Skansen håller konserter i anslutning till parken. Konserter kan innebära störande och stressande ljud för vilda djur.

Tips till besökare:

  • Välj djurparker som sätter djurens välfärd först. Det kan vara stressande för vilda djur att vara i närkontakt med främmande människor, eftersom djuren många gånger inte har någonstans att fly undan till. Närkontakt med vilda djur är inte heller helt riskfritt varken för djuret eller gästen, när det gäller skador och sjukdomar. Det är viktigt att djur i så stor utsträcknings som möjligt själva kan välja hur deras dagar ska se ut.  
  • Om besökaren inte alltid kan se alla vilda djur, är det ett gott tecken. Det innebär att djuren kan gömma sig eller gå undan.  
  • Tänk på att besökarna kliver in där vilda djur bor – titta respektfullt på avstånd.

Skansen-Akvariet

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Skansen-Akvariet

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Andra djurparker