img cover

Tropikariet i Helsingborg

Anläggningen öppnade 1994 och finns i Helsingborg.

orange Icon Medlemskap

Tropikariet i Helsingborg är endast medlem i Svenska Djurparksföreningen.  

Välj en djurpark som är medlem i djurparksorganisationer som europeiska EAZA eller världsorganisationen WAZA. Det är genom exempelvis EAZA som bevarandeprojekt bedrivs mellan Europas medlemsparker (så kallade EEP-projekt eller ex situ-projekt). Det innebär att djurparkspopulationen koordineras och hanteras med mål att avla så friska och välmående djur som möjligt, samtidigt som deltagande djurparker förväntas bedriva ett bra arbete ur bevarande- och djurvälfärdsperspektiv.

grey Icon Hotade arter

Anläggningen har 162 arter. En betydande andel arter är inte utvärderade eller bedömda i IUCN:s eller Artdatabankens rödlista. Därför har vi valt att inte utvärdera detta kriterium hos Tropikariet i Helsingborg.  

orange Icon Bevarandeprojekt

På frågor från oss har Tropikariet i Helsingborg svarat att djurparken samarbetar med olika bevarandeprojekt, genom att hålla några EEP-arter, det vill säga djurarter som ingår i EAZA:s bevarandeprojekt, men samtidigt är djurparken inte fullvärdig medlem i EAZA.  

Djurparken har tidigare gett finansiellt stöd till bevarandearbete för strålsköldpaddor i fält (in situ) och stöttar en bevarandeorganisation på Madagaskar.  

Bevarandeprojekt och bevarandearbete är viktigt, särskilt det arbete som görs i det vilda – i djurens naturliga hem. Om du ska gå på djurpark, välj en djurpark som arbetar i stor utsträckning med bevarande och håller djur som är utrotningshotade och som dessutom kan få leva tillräckligt goda liv i djurparken. I en bra djurpark är anläggningarna framför allt byggda efter djuren som ska bo där, inte efter besökaren som vill titta eller komma nära.

green Icon Hållbarhetspolicy

Vid fråga om användning av palmolja uppger anläggningen att den valt bort all palmolja i kafeterian och väljer även aktivt djurfoder som är utan palmolja.  

red Icon Närkontakt

Enligt Tropikariet i Helsingborg får besökarna komma i kontakt med doktorsfiskar och putsarräkor. Ibland anordnas aktiviteter där besökarna får träffa djurvårdare som berättar om exempelvis ormar eller krokodiler och i samband med visningen erbjuds besökarna att klappa djuren. Besökare kan även boka privata djurmöten där det går att mata surikater och ringsvanslemurer. Vid mötet med lemurerna får besökarna möjlighet att ha en lemur på sin axel.  

Undvik närkontakt med vilda djur - djuren kan känna sig trängda och stressade av människor som kommer för nära. Vid stress kan även djuren bitas, eller vid matning råka bitas.

green Icon Nöjesfält/konserter

Tropikariet i Helsingborg har varken nöjesfält eller konserter i anslutning till anläggningen.

Tips till besökare:  

  • Välj djurparker som sätter djurens välfärd först. Det kan vara stressande för vilda djur att vara i närkontakt med främmande människor, eftersom djuren många gånger inte har någonstans att fly undan till. Närkontakt med vilda djur är inte heller helt riskfritt varken för djuret eller gästen, när det gäller skador och sjukdomar. Det är viktigt att djur i så stor utsträcknings som möjligt själva kan välja hur deras dagar ska se ut.  
  • Om besökaren inte alltid kan se alla vilda djur, är det ett gott tecken. Det innebär att djuren kan gömma sig eller gå undan.  
  • Tänk på att besökarna kliver in där vilda djur bor – titta respektfullt på avstånd.Tropikariet i Helsingborg

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Tropikariet i Helsingborg

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Andra djurparker