img cover

Universeum

Djurparken öppnade 2001 och finns i Göteborg.

green Icon Medlemskap

Universeum är medlem i Europeiska djurparksföreningen (EAZA) och Svenska Djurparksföreningen.  

Välj en djurpark som är medlem i djurparksorganisationer som europeiska EAZA eller världsorganisationen WAZA. Det är genom exempelvis EAZA som bevarandeprojekt bedrivs mellan Europas medlemsparker (så kallade EEP-projekt eller ex situ-projekt). Det innebär att djurparkspopulationen koordineras och hanteras med mål att avla så friska och välmående djur som möjligt, samtidigt som deltagande djurparker förväntas bedriva ett bra arbete ur bevarande- och djurvälfärdsperspektiv.

red Icon Hotade arter

Anläggningen håller 315 vilda arter varav 39 (cirka 12 procent) är utrotningshotade enligt IUCN:s och Artdatabankens rödlista. Djurparken håller även flera vilda djurarter som ännu inte är bedömda i IUCN, vilket innebär att deras hotstatus är okänd.

green Icon Bevarandeprojekt

Universeum bidrar till ex situ-bevarande genom att exempelvis “ge mat och husrum” åt flera djurindivider som tillhör arter i den Europeiska djurparksföreningens bevarandeprojekt. Universeum bidrar till ett par nationella in situ-projekt som innebär avel och utsättning.

Bevarandeprojekt och bevarandearbete är viktigt, särskilt det arbete som görs i det vilda – i djurens naturliga hem. Om du ska gå på djurpark, välj en djurpark som arbetar i stor utsträckning med bevarande och håller djur som är utrotningshotade och som dessutom kan få leva tillräckligt goda liv i djurparken. I en bra djurpark är anläggningarna framför allt byggda efter djuren som ska bo där, inte efter besökaren som vill titta eller komma nära.

green Icon Hållbarhetspolicy

På frågan om användning av palmolja uppger parken att den valt bort all palmolja i caféterian och väljer även aktivt djurfoder som är utan palmolja.  

green Icon Närkontakt

På vår fråga om besökare får komma i närkontakt med djuren, att det inte är tillåtet att klappa några djur. Exklusiva djurupplevelser erbjuds till små sällskap, men inte heller då får besökarna komma i nära kontakt med djuren.  

green Icon Nöjesfält/konserter

Universeum har varken nöjesfält eller konserter. Liseberg ligger intill Universum, men det påverkar inte anläggningen.  

Tips till besökare:

  • Välj djurparker som sätter djurens välfärd först. Det kan vara stressande för vilda djur att vara i närkontakt med främmande människor, eftersom djuren många gånger inte har någonstans att fly undan till. Närkontakt med vilda djur är inte heller helt riskfritt varken för djuret eller gästen, när det gäller skador och sjukdomar. Det är viktigt att djur i så stor utsträcknings som möjligt själva kan välja hur deras dagar ska se ut.  
  • Om besökaren inte alltid kan se alla vilda djur, är det ett gott tecken. Det innebär att djuren kan gömma sig eller gå undan.  
  • Tänk på att besökarna kliver in där vilda djur bor – titta respektfullt på avstånd.

Universeum

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Universeum

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Andra djurparker