Start/ Närkontakt

Närkontakt

World Animal Protection anser att all närkontakt med vilda djur bör stoppas. Att ha närkontakt med människor är mycket onaturligt för vilda djur och kan innebära stor fara för både djur och människor.Vår grundinställning är att vilda djur förtjänar vilda liv. När djur hålls på djurparker i exempelvis bevarandesyfte  är det viktigt att anläggningen är utformad helt efter djurets behov och preferenser – inte efter besökarens. Närkontakt mellan vilda djur och människor, exempelvis att besökare klappar eller tar selfies med djuren, är något mycket onaturligt för djuren och skapar risker för skador och smittspridning - både för djur och människor.

Närkontakt kan också bidra till en skadlig efterfrågan på närkontakt med vilda djur i andra djurparker, exempelvis under semestrar utomlands. Det är ett allvarligt globalt problem som inte bara innebär låg djurvälfärd utan också innebär att vilda populationer töms i jakten på nya djur i turismens grepp.  

Besökare bör inte få gå igenom vilda djurs anläggningar där det kan innebära risk för djur eller besökare, risk för smittor eller risk för att djurindivider stressas av besökare eller på annat vis upplever kontakten som negativ. Det är viktigt att djuranläggningar som går att gå igenom, på något vis övervakas av personal för både människors och djurs bästa.

Det ska inte heller vara möjligt eller accepterat att bära eller klappa de vilda djuren.  Även om det må verka harmlöst ur djurparkens perspektiv eller välkommet ur besökarens perspektiv, så bidrar den här eskalerande efterfrågan till globala problem, där vilda djurindivider riskerar skadas eller fara riktigt illa och där vilda populationer rensas på liv.

imgimg

Det ska inte vara möjligt eller accepterat att bära eller klappa de vilda djuren.

img

World Animal Protection vill att:

- De djurparker som erbjuder närkontakt med vilda djur stoppar all sådan verksamhet. Det är inte helt tryggt eller säkert för vare sig djur eller människor, vuxna som barn, och kan dessutom bidra till en skadlig efterfrågan på närkontakt med fler och andra djurarter även under utlandsresor – exempelvis till länder med bristfälliga djurskyddslagar eller djurhantering, eller där djur skoningslöst hämtas från det vilda för att klappas på av främmande människor.  

- De djurparker som använder djur i föreställningar upphör med detta. Föreställningar med vilda djur går inte att förena med modernas djurparkers uppdrag eller naturvårdsbudskap. Ur ett djurvälfärdsperspektiv är shower med vilda djur oacceptabla och kan innebära onaturliga rörelser för djuren, störande, höga ljud, risk för skador och närkontakt med besökare. Att däremot visa upp hur man kan aktivera djurparksdjur mentalt och fysiskt och samtidigt lära ut om djurets artspecifika beteenden, egenskaper eller behov av bevarandeinsatser – är förenligt med moderna djurparkers uppdrag och ett viktigt kommunikationsarbete.