Start/ Närkontakt

Närkontakt

World Animal Protection menar att all närkontakt med vilda djur bör upphöra eftersom det riskerar bidra till en skadlig efterfrågan på närkontakt med vilda djur även under semestrar utomlands.Som grund anser vi att vilda djur förtjänar vilda liv. När djur hålls på djurparker i exempelvis bevarandesyfte  är det viktigt att anläggningen är utformad helt efter djurets behov och preferenser – inte efter besökarens. World Animal Protection menar att all närkontakt med vilda djur (få klappa, komma nära, fotograferas med) bör upphöra eftersom det riskerar bidra till en skadlig efterfrågan på närkontakt med vilda djur även under semestrar utomlands. Detta är ett globalt problem som inte bara innebär låg djurvälfärd utan också innebär att vilda populationer töms i jakten på nya djur i turismens grepp. Besökare bör inte få gå igenom vilda djurs anläggningar där det kan innebära risk för djur eller besökare, risk för smittor eller risk för att djurindivider stressas av besökare eller på annat vis upplever kontakten som negativ. Det är viktigt att djuranläggningar som går att gå igenom, på något vis övervakas av personal för både människors och djurs bästa.

Det ska inte heller vara möjligt eller accepterat att bära eller klappa de vilda djuren.  Även om det må verka harmlöst ur djurparkens perspektiv eller välkommet ur besökarens perspektiv, så bidrar den här eskalerande efterfrågan till globala problem, där vilda djurindivider riskerar skadas eller fara riktigt illa och där vilda populationer rensas på liv.

imgimg

Det ska inte vara möjligt eller accepterat att bära eller klappa de vilda djuren.

img

World Animal Protection vill att:

- De djurparker som erbjuder närkontakt med (klappa eller fotograferas med) vilda djur upphör med sådan verksamhet. Det är inte helt tryggt eller säkert för vare sig djur eller människor, vuxna som barn, och kan dessutom bidra till en skadlig efterfrågan på närkontakt med fler och andra djurarter även under utlandsresor – exempelvis till länder med bristfälliga djurskyddslagar eller djurhantering, eller där djur skoningslöst hämtas från det vilda för att klappas på av främmande människor.  

- Att de djurparker som använder djur i föreställningar upphör med detta. Föreställningar med vilda djur går inte att förena med modernas djurparkers uppdrag eller naturvårdsbudskap. Ur ett djurvälfärdsperspektiv är shower tvivelaktiga i synnerhet om de innebär onaturliga rörelser för djuret, störande ljud eller risk för skador eller närkontakt med besökare. Att däremot visa upp hur man kan aktivera djurparksdjur mentalt och fysiskt, det vill säga visa miljöberikningar, och samtidigt lära ut om djurets artspecifika beteenden, egenskaper eller behov av bevarandeinsatser – är förenligt med moderna djurparkers uppdrag och ett viktigt kommunikationsarbete.