Start/ Ordlista

Ordlista

In situ – bevarandearbete som sker på plats i naturen, i djurens naturliga livsmiljöer.

Ex situ – bevarandearbete som sker på annan plats än djurets naturliga livsmiljö, som i en djurpark.

Globala djurparksföreningen (WAZA) är en global förening som främjar samarbete mellan cirka 400 djurparker och akvarium världen över, för att stödja artbevarande genom ex situ-program och främja en god djurhållning.

Europeiska djurparksföreningen (EAZA) är en förening som främjar samarbete mellan djurparker och akvarium främst i Europa. Föreningen arbetar för att främja en god djurhållning och samarbete mellan djurparker samt bidra till artbevarande genom ex situ-program.

Svenska Djurparksföreningen (SDF) är en medlemsorganisation för svenska djurparker, akvarier och tropikhus. Föreningens syfte är att främja samarbete mellan svenska djurparker som är medlemmar i föreningen. Djurparker som medlemmar ska stödja bevarande av hotade arter och lantraser, möjliggöra forskning inom bland annat djurvälfärd samt arbeta med folkbildning och utbildning.

Bevarandeprojekt/Ex-situ programme (EEP) är koordinerade avelsprogram inom Europeiska djurparksföreningen (EAZA) som samordnar alla europeiska djurparker som är medlemmar. Avelsprogrammet hanteras av en utsedd artkoordinator (oftast en anställd inom en djurpark som håller individer inom den koordinerade populationen). Avelsprogrammen har som mål att hålla friska och sunda djurparkspopulationer över lång tid, ibland med slutmål att kunna återutsätta djur i naturen. Inom EAZA hanteras omkring 400 sådana avelsprogram.  Artkoordinatorn har överblick över djurparkspopulationen och dess utveckling och baserat på god genetisk match paras djurindivider ihop och avelsrekommendationer ges eller ges inte – vilket djurparker förväntas följa.

Djurvälfärd - handlar om det individuella djurets upplevelser, dess fysiska och mentala tillstånd i relation till de omständigheter under vilka djuret lever och dör. Samt hur väl djuret kan hantera sin situation. Djuret ska kunna uppleva och hantera sin situation utan skadlig stress eller smärta, som kan påverka djurets välfärd negativt, kort och intensivt eller långvarigt och upprepat.

Miljöberikning - handlar om att fysiskt och mentalt stimulera djuren för att främja och tillgodose naturliga beteenden och berika deras tillvaro. Miljöberikning kan exempelvis handla om att försöka stimulera rovdjurs jaktbeteenden – trots att de inte får jaga levande föda. 

FAQ

Vad anser World Animal Protection om djurparker?

World Animal Protection anser att vilda djur är vilda.Djurparker har ett ansvar för att ge vilda djur goda liv. De har sina naturliga behov och ska inte underhålla människor:

• Se men inte röraVilda djur är inga leksaker eller gosedjur. Om du kan komma så nära vilda djur att du kan röra vid dem, rida på dem, ta en selfie med ett djur, eller om djuren gör konster som är onaturliga för dem i en show, så har de förmodligen genomlidit en brutal träning för att lyda. Att se vilda djur uppträda är inget nöje.

• Var en del av lösningenSe till att skaffa information om djurparker och bidra inte till att vilda djur utnyttjas.

Varför kritiserar ni djurparker – är de inte viktiga för att bevara utrotningshotade djur?

World Animal Protection är inte mot djurparker utan mot dålig djurhållning oavsett verksamhet eller industri. Vi inser att djurparker kan spela en viktig roll för bevarande av hotade vilda arter, om de sköts korrekt med respekt för djuren (se policy för djurparker nedan). Djurparker bör inte träna vilda djur att bete sig onaturligt och förnedrande, för att de exempelvis ska bli lätta att använda som fotorekvisita, riddjur eller för att besökare ska kunna ta på och hålla dem.

Är inte några av de här aktiviteterna bra för att djur i fångenskap ska få stimulans så att de mår bättre?

Djurparken måste säkerställa att alla vilda djur i fångenskap får den stimulans som är nödvändig för bästa möjliga psykiska och fysiska välmående. Det får aldrig innebära ett onaturligt beteende och förnedrande aktiviteter som sänder ut ett felaktigt budskap om vilda djur till djurparksbesökare eller medför negativa effekter för djurens välfärd.

Djurparker är ju inga cirkusar – de är väl ändå mer ansvarsfulla?

Oavsett om anläggningen kallar sig djurpark eller cirkus kan de negativa effekterna för djuren såsom stress vara desamma. Sverige finns inga cirkusar med vilda djur, men däremot finns underhållning med delfiner på en av Sveriges största djurparker. Det kan handla om för fysiska begränsningar, stress och rädsla. För exempelvis delfiner kräver cirkusliknande föreställningar onaturliga rörelser som kan skada dem. Mat används också under föreställningarna som belöning vilket kan innebära att delfinernas kosthållning rubbas, när de styrs att äta under shower snarare än när de är hungriga.

Handel med vilda djur är ett känt hot mot djurens välbefinnande, folkhälsan och ekonomier, oavsett hur vilda djur säljs. Förutom risken för folkhälsa och bevarande av vilda djur känner de vilda djuren stress, spänning, rädsla och smärta och lider oerhört av detta.

Ni säger att vilda djur hör hemma i naturen – så varför är ni då inte för att alla djurparker avskaffas?

Vår ståndpunkt är att vilda djur bäst bevaras i naturen, men när det finns ett behov av att de placeras i fångenskap i antingen en ansvarsfull djurpark eller fristad, bör detta göras för att de individuella djuren ska få leva goda liv. Att skilja mellan god och dålig praxis är dock inte lätt. Givetvis stöder vi inte djurparker eller någon annan anläggning som försöker gömma sig bakom en bevarande-etikett. Men vi inser samtidigt att för att lyckas bevara arter för återintroduktion i naturen, kan det i vissa fall krävas uppfödning i fångenskap även om det inte är en optimal lösning för djuren.

Vad anser ni är typiskt för en dålig djurpark?

Om man inte vill besöka dåliga djurparker, finns det flera varningssignaler att vara vaksam på. Det handlar om djurparker i hela världen som tillåter besökarna att:
• rida på, röra vid och bada med vilda djur
• hantera vilda djur som fotorekvisita
• se vilda djur uppträda i cirkusliknande shower
• se djur i kläder eller uppvisningar som är onaturliga

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.