Start/ Delfinshow

Delfinshow

Besök på en delfinshow är en av de vanligaste turistaktiviteterna med vilda djur runt om i världen. Den genomsnittliga delfinbassängen är 200 000 gånger mindre än delfinens naturliga livsmiljö. Instängda och fulla av klor – dessa små bassänger kommer inte ens i närheten av de havsmiljöer i världens hav och vid kuster där delfiner hör hemma.

World Animal Protection anser att shower och/eller föreställningar med vilda djur inte går att förena med modernas djurparkers uppdrag eller naturvårdsbudskap. Det skapar en skev bild av att vissa arter mest finns till för vårt nöjes skull och göder en global efterfrågan på mer och mer närkontakt med vilda djur. Efterfrågan är skadlig och bidrar till att vilda populationer, på land som i vatten, rensas på individer för att djurälskande men tyvärr okunniga turister vill se djur uppträda eller få klappa, rida på eller ta en selfie med ett vilt djur. Ur ett djurvälfärdsperspektiv är shower tvivelaktiga i synnerhet om dom innebär för djuret onaturliga rörelser, höga ljudnivåer eller risk för skador eller närkontakt med besökare.

World Animal Protection anser att djurparker aldrig ska använda vilda djur i underhållningssyfte. En klorerad inomhusbassäng är en tillvaro långt ifrån delfiners naturliga och inbjuder inte heller till naturlig variation eller berikning i form av exempelvis kontakt med andra arter. Djurparksdjur på land kan hållas tillsammans eller intill varandra och kan berikas av detta eller av att omgivningen i sig är föränderlig. En delfinbassäng blir konstant och stimulansfattig och möjliggör inte interaktion med någon annan art.  

Flasknosdelfinen, som är vanlig i delfinshower och exempelvis uppträder i Kolmårdens delfinarium, är inte utrotningshotad. Därmed är det inte förenligt med moderna djurparkers arbete för bevarande att ha denna art i djurparker.

imgimg

Ur ett djurvälfärdsperspektiv är delfinshower tvivelaktiga.

img

Delfinvänliga lösningar

I undantagsfall kan djurparker bidra till att skydda hotade djurarter, men det är en nödlösning som måste utgå ifrån djurens egna intressen. När det gäller delfiner anser vi att det inte går att ge dem en tillräcklig hög välfärdsstandard i djurparker.  

Tyvärr är det svårt att släppa delfiner fria efter att de har hållits i fångenskap och inte är vana att klara sig själva. Ett bra alternativ är ett djurvänligt reservat där de i så stor utsträckning som möjligt kan få utlopp för sina naturliga beteenden. Sådana reservat finns på vissa ställen i världen och ett är under uppbyggnad i Grekland.