Start/ Delfinshow

Delfinshow

Besök på en delfinshow är den tredje vanligaste turistaktiviteten med vilda djur runt om i världen. Den genomsnittliga delfinbassängen är mindre än 200 000 gånger delfinens naturliga miljö. Instängda och fulla av klor – dessa små bassänger kommer inte ens i närheten av omväxlingen i världens hav och kuster.

World Animal Protection anser att shower och/eller föreställningar med vilda djur inte går att förena med modernas djurparkers uppdrag eller naturvårdsbudskap. Det skapar en skev bild av att vissa arter mest finns till för vårt nöjes skull och göder en global efterfrågan på mer och mer närkontakt med vilda djur. Efterfrågan är skadlig och bidrar till att vilda populationer, på land som i vatten, rensas på individer för att djurälskande men tyvärr okunniga turister vill se djur uppträda eller få klappa, rida på eller ta en selfie med ett vilt djur. Ur ett djurvälfärdsperspektiv är shower tvivelaktiga i synnerhet om dom innebär för djuret onaturliga rörelser, höga ljudnivåer eller risk för skador eller närkontakt med besökare.

World Animal Protection anser att djurparker aldrig ska använda vilda djur i underhållningssyfte. En klorerad inomhusbassäng är en tillvaro långt ifrån delfiners naturliga och inbjuder inte heller till naturlig variation eller berikning i form av exempelvis kontakt med andra arter. Djurparksdjur på land kan hållas tillsammans eller intill varandra och kan berikas av detta eller av att omgivningen i sig är föränderlig. En delfinbassäng blir konstant och stimulansfattig och möjliggör inte interaktion med någon annan art.  

Flasknosdelfinen är inte utrotningshotad, vilket därmed inte blir förenligt med moderna djurparkers arbete för bevarande.

imgimg

Ur ett djurvälfärdsperspektiv är delfinshower tvivelaktiga.

img

Delfinvänliga lösningar

Cirkusliknande shower är inte heller förenliga med moderna djurparkers uppdrag eller bevarandebudskap och riskerar dessutom att ge en skev bild av att vissa djurarter enbart finns till för vårt nöjes skull – inte för sin egen skull. Showerna kan också bidra till stress som kan leda till hälsoproblem för delfinerna. World Animal Protection ser gärna mer miljöberikning istället för att delfinerna ska behöva uppträda inför publik.  

I undantagsfall kan djurparker bidra till att skydda hotade djurarter, men det är en nödlösning som måste utgå ifrån djurens egna intressen. När det gäller delfiner anser vi att det inte går att ge dem en tillräcklig hög välfärdsstandard i djurparker. Tyvärr är det svårt att släppa delfiner fria efter att de har hållits i fångenskap och inte är vana att klara sig själva. Ett bra alternativ är ett djurvänligt reservat där de i så stor utsträckning som möjligt kan få utlopp för sina naturliga beteenden. Sådana reservat finns på vissa ställen i världen och ett är under uppbyggnad i Grekland.

Kolmården, ge delfinerna semester

Ägaren av Kolmårdens Djurpark, Parks & Resorts, har beslutat att parken ska avveckla sin delfinhållning. Det ser vi positivt på. Men hur ser framtiden ut för delfinerna, och när kommer delfinshowen stoppas? Vi uppmanar djurparken att ge delfinerna semester. Dessvärre finns det inget besked om när delfinshowerna ska upphöra. Därför uppmanar vi Parks & Resorts att med omedelbar verkan ge delfinerna semester! Se till att de får ledigt och slipper uppträda inför publik. Ge flocken en lugn semestertillvaro med berikning och omvårdnad i väntan på omplacering. Håller du med?