img cover

Kungsbyn Djurpark

Djurparken öppnade 2009 och finns i Västerås kommun.

Kungsbyn har inte besvarat våra frågor, så den här presentationen utgår från information på parkens hemsida.  

Medlemskap

Kungsbyn är inte medlem i varken Europeiska djurparksföreningen (EAZA), Globala djurparksföreningen (WAZA) eller Svenska Djurparksföreningen.  

Välj en djurpark som är medlem i djurparksorganisationer som europeiska EAZA eller världsorganisationen WAZA. Det är genom exempelvis EAZA som bevarandeprojekt bedrivs mellan Europas medlemsparker (så kallade EEP-projekt eller ex situ-projekt). Det innebär att djurparkspopulationen koordineras och hanteras med mål att avla så friska och välmående djur som möjligt, samtidigt som deltagande djurparker förväntas bedriva ett bra arbete ur bevarande- och djurvälfärdsperspektiv.

Hotade arter

Parken har inte besvarat vår fråga om hotade arter.  

Bevarandeprojekt

Kungsbyn har inte besvarat vår fråga om bevarandearbete och eftersom ingen information hittas på parkens hemsida kan vi inte bedöma vilken bevarandeinsats djurparken gör.  

Bevarandeprojekt och bevarandearbete är viktigt, särskilt det arbete som görs i det vilda – i djurens naturliga hem. Om du ska gå på djurpark, välj en djurpark som arbetar i stor utsträckning med bevarande och håller djur som är utrotningshotade och som dessutom kan få leva tillräckligt goda liv i djurparken. I en bra djurpark är anläggningarna framför allt byggda efter djuren som ska bo där, inte efter besökaren som vill titta eller komma nära.

Hållbarhetspolicy

Kungsbyn har inte besvarat vår fråga om arbete för hållbarhet, och ingen information hittas på parkens hemsida.

Närkontakt

Enligt parkens hemsida får besökaren uppleva djuren på riktigt nära håll. Besökaren får bland annat klappa lemurer, fågelspindlar och nätpyton.  

Undvik närkontakt med vida djur - djuren kan känna sig trängda och stressade av människor som kommer för nära. Vid stress kan även djuren bitas, eller vid matning råka bitas.

Nöjesfält/konserter

Enligt parkens hemsida erbjuder de varken konserter eller nöjesfält.  

Tips till besökare:

  • Välj djurparker som sätter djurens välfärd först. Det kan vara stressande för vilda djur att vara i närkontakt med främmande människor, eftersom djuren många gånger inte har någonstans att fly undan till. Närkontakt med vilda djur är inte heller helt riskfritt varken för djuret eller gästen, när det gäller skador och sjukdomar. Det är viktigt att djur i så stor utsträcknings som möjligt själva kan välja hur deras dagar ska se ut.  
  • Om besökaren inte alltid kan se alla vilda djur, är det ett gott tecken. Det innebär att djuren kan gömma sig eller gå undan.  
  • Tänk på att besökarna kliver in där vilda djur bor – titta respektfullt på avstånd.Kungsbyn Djurpark

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Kungsbyn Djurpark

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Andra djurparker