img cover

Nordens Ark

Djurparken öppnade 1989 och finns i Åby säteri.

green Icon Medlemskap

Nordens Ark är medlem i Europeiska djurparksföreningen (EAZA) och Globala djurparksföreningen (WAZA).  

Välj en djurpark som är medlem i djurparksorganisationer som europeiska EAZA eller världsorganisationen WAZA. Det är genom exempelvis EAZA som bevarandeprojekt bedrivs mellan Europas medlemsparker (så kallade EEP-projekt eller ex situ-projekt). Det innebär att djurparkspopulationen koordineras och hanteras med mål att avla så friska och välmående djur som möjligt, samtidigt som deltagande djurparker förväntas bedriva ett bra arbete ur bevarande- och djurvälfärdsperspektiv.

green Icon Hotade arter

Parken håller totalt 68 arter varav 52 är vilda djur. Parken håller 44 utrotningshotade vilda djur (cirka 65 procent) enligt IUCN:s och Artdatabankens rödlista. Utöver vilda, hotade djurarter finns också ett flertal svenska lantraser.  

green Icon Bevarandeprojekt

Djurparken har 25 arter som ingår i någon form av bevarandeprojekt och en stor ekopark. Nordens Ark deltar i 15 olika nationella projekt kring artbevarande och 11 globala bevarandeprojekt. Djuren i djurparken är nordiska arter eller anpassade till nordiskt klimat. Parken arbetar både med ex situ och in situ-bevarande, vilket både innebär att djur föds upp för att släppas ut eller att djurparken bidrar med finansiella medel till bevarande i det vilda och att Nordens Ark dessutom håller djurindivider som ingår i koordinerade bevarandeprojekt inom Europeiska djurparksföreningen. Även lantraser bevaras i djurparken.  

Bevarandeprojekt och bevarandearbete är viktigt, särskilt det arbete som görs i det vilda – i djurens naturliga hem. Om du ska gå på djurpark, välj en djurpark som arbetar i stor utsträckning med bevarande och håller djur som är utrotningshotade och som dessutom kan få leva tillräckligt goda liv i djurparken. I en bra djurpark är anläggningarna framför allt byggda efter djuren som ska bo där, inte efter besökaren som vill titta eller komma nära.

green Icon Hållbarhetspolicy

Vid fråga om användning av palmolja uppger parken att den har en arbetsgrupp som aktivt arbetar med parkens miljöarbete. Om produkter innehåller palmolja ska denna vara RSPO-märkt och om detta inte finns ska palmoljefria produkter väljas. RPSO-certifiering innebär att palmoljan kommer från långsiktigt hållbara plantager som uppfyller hårda krav på både social och ekologisk hållbarhet.

green Icon Närkontakt

Nordens Ark tillåter inte närkontakt med vilda djur och har inga djurshower.  

green Icon Nöjesfält/konserter

Nordens Ark har varken nöjesfält eller konserter i anslutning till parken.  

Tips till besökare:

  • Välj djurparker som sätter djurens välfärd först. Det kan vara stressande för vilda djur att vara i närkontakt med främmande människor, eftersom djuren många gånger inte har någonstans att fly undan till. Närkontakt med vilda djur är inte heller helt riskfritt varken för djuret eller gästen, när det gäller skador och sjukdomar. Det är viktigt att djur i så stor utsträckning som möjligt själva kan välja hur deras dagar ska se ut.  
  • Om besökaren inte alltid kan se alla vilda djur, är det ett gott tecken. Det innebär att djuren kan gömma sig eller gå undan.  
  • Tänk på att besökarna kliver in där vilda djur bor – titta respektfullt på avstånd.Nordens Ark

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Nordens Ark

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Andra djurparker