img cover

Ölands Djurpark

Djurparken öppnade 1975 och finns i Färjestaden.

green Icon Medlemskap

Ölands Djurpark är medlem i Europeiska djurparksföreningen (EAZA) och Svenska Djurparksföreningen.  

Välj en djurpark som är medlem i djurparksorganisationer som europeiska EAZA eller världsorganisationen WAZA. Det är genom exempelvis EAZA som bevarandeprojekt bedrivs mellan Europas medlemsparker (så kallade EEP-projekt eller ex situ-projekt). Det innebär att djurparkspopulationen koordineras och hanteras med mål att avla så friska och välmående djur som möjligt, samtidigt som deltagande djurparker förväntas bedriva ett bra arbete ur bevarande- och djurvälfärdsperspektiv.

red Icon Hotade arter

Parken håller 52 djurarter totalt, varav minst 15 vilda djur (cirka 29 procent) är utrotningshotade, enligt IUCN:s och Artdatabankens rödlista.  

orange Icon Bevarandeprojekt

Djurparken bidrar till ex situ-bevarande genom att “ge mat och husrum” åt djurindivider som ingår i den europeiska djurparksföreningens bevarandeprojekt. Djurparken bidrar till ett nationellt fältprojekt för berguv.  

På djurparken finns schimpanser, som är särskilt svåra att ge en hög djurvälfärd i djurparker. Det är inte alla djurarter som kan leva ett gott liv i en djurparksmiljö.  Även i riktigt välskötta djurparker kan den onaturliga tillvaron i fångenskap tillvaron påverka djuren negativt.

Bevarandeprojekt och bevarandearbete är viktigt, särskilt det arbete som görs i det vilda – i djurens naturliga hem. Om du ska gå på djurpark, välj en djurpark som arbetar i stor utsträckning med bevarande och håller djur som är utrotningshotade och som dessutom kan få leva tillräckligt goda liv i djurparken. I en bra djurpark är anläggningarna framför allt byggda efter djuren som ska bo där, inte efter besökaren som vill titta eller komma nära.

orange Icon Hållbarhetspolicy

Ölands Djurpark eftersträvar att arbeta med leverantörer som erbjuder produkter som är certifierade.  

green Icon Närkontakt

Enligt Ölands Djurpark får besökarna träffa getter. Trots att de inte är vilda djur - tänk på att djuren fortfarande kan bli stressade av höga ljud och hastiga rörelser.

orange Icon Nöjesfält/konserter

Ölands Djurpark har nöjesfält, men inga konserter. Nöjesfält kan innebära störande och stressande ljud för djuren, om nöjesfältet ligger i anslutning till djurparken.  

Tips till besökare:

  • Välj djurparker som sätter djurens välfärd först. Det kan vara stressande för vilda djur att vara i närkontakt med främmande människor, eftersom djuren många gånger inte har någonstans att fly undan till. Närkontakt med vilda djur är inte heller helt riskfritt varken för djuret eller gästen, när det gäller skador och sjukdomar. Det är viktigt att djur i så stor utsträcknings som möjligt själva kan välja hur deras dagar ska se ut.  
  • Om besökaren inte alltid kan se alla vilda djur, är det ett gott tecken. Det innebär att djuren kan gömma sig eller gå undan.  
  • Tänk på att besökarna kliver in där vilda djur bor – titta respektfullt på avstånd.

Ölands Djurpark

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Ölands Djurpark

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Andra djurparker