img cover

Skånes Djurpark

Djurparken öppnade 1952 och finns i Höör.

green Icon Medlemskap

Skånes Djurpark är medlem i Europeiska djurparksföreningen (EAZA) och Svenska Djurparksföreningen.  

Välj en djurpark som är medlem i djurparksorganisationer som europeiska EAZA eller världsorganisationen WAZA. Det är genom exempelvis EAZA som bevarandeprojekt bedrivs mellan Europas medlemsparker (så kallade EEP-projekt eller ex situ-projekt). Det innebär att djurparkspopulationen koordineras och hanteras med mål att avla så friska och välmående djur som möjligt, samtidigt som deltagande djurparker förväntas bedriva ett bra arbete ur bevarande- och djurvälfärdsperspektiv.

red Icon Hotade arter

Parken håller totalt 46 arter varav 33 är vilda djur. I parken finns 12 utrotningshotade vilda djur (cirka 26 procent) enligt IUCN:s och Artdatabankens rödlista. Djurparken håller även lantraser.  

green Icon Bevarandeprojekt

Djurparken bidrar till ex situ-bevarande genom att “ge mat och husrum” till djurindivider som ingår i bevarandeprojekt via EAZA.  Skånes djurpark bidrar till ett antal nationella fältprojekt genom exempelvis avel och utsättning. Djuren i djurparken är nordiska arter eller anpassade till nordiskt klimat.

Bevarandeprojekt och bevarandearbete är viktigt, särskilt det arbete som görs i det vilda – i djurens naturliga hem. Om du ska gå på djurpark, välj en djurpark som arbetar i stor utsträckning med bevarande och håller djur som är utrotningshotade och som dessutom kan få leva tillräckligt goda liv i djurparken. I en bra djurpark är anläggningarna framför allt byggda efter djuren som ska bo där, inte efter besökaren som vill titta eller komma nära.

orange Icon Hållbarhetspolicy

Vid fråga om användning av palmolja uppger parken att den arbetar tätt med sina leverantörer för att säkra att produkterna som parken har är hållbara, av hög kvalité och om möjligt lokalproducerade i Skåne.  

green Icon Närkontakt

Enligt Skånes Djurpark får besökarna endast klappa får, get och häst. Trots att dessa inte är vilda djur - tänk på att djuren fortfarande kan bli stressade av höga ljud och hastiga rörelser.  

green Icon Nöjesfält/konserter

Skånes Djurpark har varken nöjesfält eller konserter i anslutning till parken.

Tips till besökare:  

  • Välj djurparker som sätter djurens välfärd först. Det kan vara stressande för vilda djur att vara i närkontakt med främmande människor, eftersom djuren många gånger inte har någonstans att fly undan till. Närkontakt med vilda djur är inte heller helt riskfritt varken för djuret eller gästen, när det gäller skador och sjukdomar. Det är viktigt att djur i så stor utsträckning som möjligt själva kan välja hur deras dagar ska se ut.  
  • Om besökaren inte alltid kan se alla vilda djur, är det ett gott tecken. Det innebär att djuren kan gömma sig eller gå undan.  
  • Tänk på att besökarna kliver in där vilda djur bor – titta respektfullt på avstånd.Skånes Djurpark

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Skånes Djurpark

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Andra djurparker