img cover

Skansen

Djurparken öppnade 1891 och finns i Stockholm.

green Icon Medlemskap

Skansen är medlem i Europeiska djurparksföreningen (EAZA), Globala djurparksföreningen (WAZA) och Svenska Djurparksföreningen.  

Välj en djurpark som är medlem i djurparksorganisationer som europeiska EAZA eller världsorganisationen WAZA. Det är genom exempelvis EAZA som bevarandeprojekt bedrivs mellan Europas medlemsparker (så kallade EEP-projekt eller ex situ-projekt). Det innebär att djurparkspopulationen koordineras och hanteras med mål att avla så friska och välmående djur som möjligt, samtidigt som deltagande djurparker förväntas bedriva ett bra arbete ur bevarande- och djurvälfärdsperspektiv.

red Icon Hotade arter

Parken håller totalt 78 arter. Parken håller 17 utrotningshotade vilda djur (cirka 22 procent) enligt IUCN:s och Artdatabankens rödlista. Utöver vilda, hotade djurarter finns också ett flertal svenska lantraser.  

Djurparken håller även vilda djur som ännu inte är bedömda i IUCN Redlist, vilket innebär att deras hotstatus är okänd.  

green Icon Bevarandeprojekt

Djurparken bidrar till ex situ-bevarande genom att “ge mat och husrum” åt de djurindivider som ingår i europeiska djurparksföreningens projekt. Även lantraser bevaras på Skansen. Djurparken bidrar till bevarandearbete i naturen (in situ) exempelvis genom att återintroducera berguvar i Sverige och att återintroducera visenter, i nuläget i Ryssland.  

Bevarandeprojekt och bevarandearbete är viktigt, särskilt det arbete som görs i det vilda – i djurens naturliga hem. Om du ska gå på djurpark, välj en djurpark som arbetar i stor utsträckning med bevarande och håller djur som är utrotningshotade och som dessutom kan få leva tillräckligt goda liv i djurparken. I en bra djurpark är anläggningarna framför allt byggda efter djuren som ska bo där, inte efter besökaren som vill titta eller komma nära.

green Icon Hållbarhetspolicy

Vid fråga om användning av palmolja uppger parken att det finns en hållbarhetsplan som reglerar användningen av palmolja.  

green Icon Närkontakt

Enligt Skansen erbjuds inte besökarna att komma i närkontakt med vilda djur. Parken har en kontakthage med får som besökarna får gå in i. Trots att får inte är vilda djur - tänk på att djuren fortfarande kan bli stressade av höga ljud och hastiga rörelser.

red Icon Nöjesfält/konserter

Skansen håller konserter i anslutning till parken. Konserter kan innebära störande och stressande ljud för vilda djur.

Tips till besökare:  

  • Välj djurparker som sätter djurens välfärd först. Det kan vara stressande för vilda djur att vara i närkontakt med främmande människor, eftersom djuren många gånger inte har någonstans att fly undan till. Närkontakt med vilda djur är inte heller helt riskfritt varken för djuret eller gästen, när det gäller skador och sjukdomar. Det är viktigt att djur i så stor utsträcknings som möjligt själva kan välja hur deras dagar ska se ut.  
  • Om besökaren inte alltid kan se alla vilda djur, är det ett gott tecken. Det innebär att djuren kan gömma sig eller gå undan.  
  • Tänk på att besökarna kliver in där vilda djur bor – titta respektfullt på avstånd.Skansen

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Skansen

Gör din åsikt hörd! Vill du ge feedback eller förslag på hur djurparker kan förbättra sitt arbete? Tryck på knappen nedan för att lämna ett omdöme.

Lämna omdöme

Andra djurparker